Otwórz konto. Korzystaj aktywnie.
Zdobądź premie!

Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student, spełnij warunki promocji 2
i Zgarnij Premię z Bankiem Millennium!

W dniu 25.06.2016 całkowicie zakończyliśmy rozliczanie akcji.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Zwolnienie z opłat za prowadzenie Konta 360° i kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Do karty dołączona jest usługa Pakiet Bezpieczeństwa z ochroną ubezpieczeniową, bezpłatna do końca pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wydania karty. Opłata za każdy kolejny miesiąc wynosi 3,99 zł. Usługę można wyłączyć w każdym czasie trwania umowy o kartę. Do konta oferowany jest opcjonalny Pakiet Bardzo Pomocny uprawniający do 7 świadczeń assistance (medycznych lub technicznych), za który składka nie jest pobierana przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Przez 6 miesięcy możliwy zwrot 2% płatności kartą do konta (do 30 zł/mies.) oraz 5% płatności BLIKIEM (do 30 zł/mies.) pod warunkiem zalogowania do aplikacji mobilnej oraz spełnienia w danym miesiącu warunków zwolnienia z opłat. Promocja jest ważna do 4 lipca 2016 r. Szczegóły oferty zawarte są w Cenniku usług, Cenniku usług – prowizje i opłaty, Cenniku usług – Płatności Mobilne BLIK, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Ogólnych warunkach ubezpieczenia – Ochrona karty, Karcie Produktu – Ochrona karty, Regulaminie Oferty, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – Pakiet Bardzo Pomocny, Karcie Produktu – Pakiet Bardzo Pomocny i Regulaminie Promocji – Zyskaj 360 zł – 3 edycja, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl